• ✓ Doğruluğu kontrol edilmiş makale
Prof. Dr. Mehmet Boyraz

Çocukluk çağı aşıları nelerdir? İşte detaylı aşı takvimi

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için aşılar çok etkili yöntemlerdir. Aşıların, hastalıklarla karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu dönem olan çocukluk döneminde yapılması gerekir. Peki çocukluk çağında yapılan aşılar nelerdir? Sağlık Bakanlığı aşı takviminde olmayan ve önerilen özel aşılar nelerdir? 

Konuyla ilgili Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz önemli açıklamalarda bulundu.

Aşıların uygulanması, çocukluk çağı hastalıklarının olmaması ve buna bağlı sakatlıkların görülmemesi açısından hayati öneme sahiptir. Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi, herhangi bir nedenle hastaneye başvuran her çocuğun aşılarının sorgulanmasını, eğer zamanında yapılmamış olan aşısı varsa, mümkünse hemen aşılanmasını önermektedir.

Türkiye’de çocuk ve ergenlik döneminde Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı aşılar ve aşı şeması büyük ölçüde dünya standartlarıyla uyumludur. Sağlık Bakanlığı’nın aşı listesinde yer almayan bazı özel aşılar da tüm çocuklara uygulanabilmektedir. Aşı şeması, uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu yeni lisans alan aşılarla, sık sık güncellenmekte ve değişikliğe uğrayabilmektedir.

Güncellenen çocukluk çağı aşılarına dair öneriler şöyledir;

HEPATİT B AŞISI

Doğumdan sonra, taburcu olmadan önce bütün yenidoğan bebeklere hepatit B aşısının ilk dozu yapılmalıdır. Hepatit B aşısının ikinci dozu 1. ayda yapılır, üçüncü dozu ise 6. ayda yapılmalıdır.

BCG AŞISI

Ülkemizde 2. ay sonunda tüm bebeklere BCG aşısı yapılmaktadır.

5’Lİ KARMA AŞISI

(Difteri, Tetanoz, Sellüler Boğmaca, Hemofilus İnfluenza, İnaktif Polio Aşısı)

Aşının yapılabileceği en erken dönem 6 haftalık bebeklerdir. Aşı 2, 4 , 6 ve 18. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır. Bağışıklamanın tekrar dozu 4 – 6 yaş arasındaki çocuklara yapılır.

ORAL PALIO (Çocuk Felci) AŞISI

6-18 aylarda ve 4- 6 yaş arasında olmak üzere yapılması önerilmektedir.

PNÖMOKOK AŞISI

Konjuge pnömokok aşısı en erken 6. haftada yapılabilir.  2,4,6 ve 12. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır.

KKK (KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK)

 İlk doz 12. ayda, ikinci dozu ise 4 – 6 yaş arasında yapılmalıdır.

SUÇİÇEĞİ AŞISI

12. ay sonunda yapılır.  Genelde tek doz yapılır. İkinci doz yapılacaksa  4 – 6 yaş arasında yapılabilir

HEPATİT A AŞISI

İlk dozu 18. ay sonunda yapılan hepatit A aşısının ikinci dozu 24. ayda tekrarlanmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİNDE OLMAYAN ÖZEL AŞILAR

ROTAVİRÜS AŞISI

Aşının ilk dozu 6-12 hafta arasındaki bebeklere verilmeli, son dozu 8.ayı geçmemelidir.

MENİNGOKOK AŞISI

4 değerli konjuge meningokok aşısı, 9 aydan itibaren çocuklara yapılabilir.

İNFLUENZA (GRİP) AŞISI

İnaktif grip aşısı minimum 6. ayda yapılabilir. Grip aşısı, öncelikle risk gruplarına önerilmekle birlikte, ailesinin aşılanmasını istediği tüm çocuklara ve erişkinlere yapılabilir. Özellikle son bahar aylarında yapılması önerilmektedir.

TETANOZ, ERİŞKİN TİP DİFTERİ, ASÜLLÜLER BOĞMACA AŞISI

Karma aşının bu tipi, 11-12 yaş arası çocuklara ya da son difteri-tetanoz aşısının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiş olan erişkinlere yapılmalıdır.

HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS AŞISI

(Rahimağzı kanseri aşısı)

İlk dozu genellikle 11-12 yaşındaki kız çocuklara yapılır, ilk dozdan 2 ve 6 ay sonra olmak üzere toplam 3 doz gereklidir. Aşı en erken 9 yaşında yapılabilir. Erişkin yaşamda rahim ağzı kanserinden korur.

YORUM YAZIN

Please enter your comment!
Please enter your name here